Samarbetpartners

Skandiaporten är ett samverkansprojekt mellan Sjöfartsverket, Göteborgs Hamn AB och Trafikverket. Skandiaporten säkerställer direktsjöfarten till Sverige och säkrar näringslivets access till hela världen.

Göteborgs hamn är i dagsläget den enda svenska hamnen som kan ta emot världens största oceangående containerfartyg och därmed erbjuda direkttrafik till andra världsdelar över världshaven. Containerfartygen blir allt större och nu behöver farleden in till hamnen fördjupas med upp emot fem meter.

Kajåtgärder

Entreprenörer

Projektör för Skandiaporten 
Tilldelad entreprenör för Skandiaporten är: NCC
Läs mer om projektet på NCCs hemsida 

Den 1:a juli 2020 tecknade GHAB och NCC avtal för att genomföra entreprenaden som en totalentreprenad under regelverket ABT06. Entreprenaden ska genomföras som en Partnering/Samverkans entreprenad.Byggnation beräknas att påbörjas under vintern sommaren 2022.

 

EN Co-Funded by the EU_POS.png