Tidslinje

  • 2027 Skandiaporten är i hamn. Farled fördjupad och västra kajläget i Skandiahamnen är klart.
  • 2017januari

    PROJEKTET SJÖSÄTTS